Welkom bij de KIS


logo KIS


Welkom op de mobiele website van de KIS. Een uitgebreidere website kunt u vinden via uw desktop-computer.

(c) 28.01.2019 sportvereniging KIS privacyverklaring

Wat is de KIS

logo kis

Welkom op de mobiele website van KIS. Via deze app kunt u de belangrijkste zaken vinden. Wenst u uitgebreid geïnformeerd te worden? Kijk dan op onze desktop versie.

De KIS is een sportvereniging voor mensen met een lichamelijke en / of verstandelijke beperking. De vereniging is in 1956 opgericht en is de grootste aangepaste sportvereniging in Nederland. Wij hebben dus veel expertise in huis op het gebied van aangepaste sporten.

Twijfelt u of één van de aangeboden sporten iets voor u of voor u kind c.q. pupil is, schroom niet en neem contact met ons op.

Veel mensen zitten thuis terwijl ze wel willen sporten. En zeker voor mensen met een beperking is sporten heel goed. U zult merken dat uw conditie vooruit gaat en daarom beter in uw vel zit. Bijkomend voordeel: u zult minder medicatie tot u nemen en minder afhankelijk zijn van anderen. Een pure WIN - WIN situatie.

U kunt eventueel via de WMO een bijdrage krijgen voor een sportrolstoel. Neem daarvoor contact op met uw WMO - consulent.

Voor kinderen zijn er aparte subsidieregelingen. Op onze website gaan wij daar uitgebreid op in.

(c) 28.01.2019 sportvereniging KIS privacyverklaring

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

Op dinsdag 12 maart 2019 zal er weer een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. De agenda wordt zo spoedig mogelijk online geplaatst. Locatie: Kapel 1e verdieping Revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee (Relweg 51)en we starten om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Wenst u wat op de agenda te plaatsen, stuur dan een mail naar secretariaat@dekis.nl. Tevens is er een bestuursverkiezing. Mw. Jessica Runderkamp is aftredend en herkiesbaar, alsmede de heer Jan Pomp. Beide vervullen nu een algemene bestuursfunctie. Opgeven graag via het secretariaat.

(c) 28.01.2019 sportvereniging KIS privacyverklaring

Welke sporten

We bieden de volgende sporten aan:

- aangepast badminton

- 50+ zwemmen / reuma-zwemmen / COPD-zwemmen

- hydrotherapie voor o.a. leden met fybromyalgie

aangepast badminton

Bij het aangepast badminton kunt u zowel staand als rollend meespelen! De spelregels zijn een klein beetje aangepast aan de rollers en het veld is twee keer zo klein. Dus slecht ter been, maar wel willen badmintonnen? Kom vrijblijvend een paar keer meespelen.

zwemmen

U kunt bij ons op een aantal locaties zwemmen:

- extra verwarmde bad op maandag tussen 12:00 - 12:45 uur in Heliomare te Wijk aan Zee;

-extra verwarmde bad op dinsdag tussen 12:00 - 12:45 uur in Heliomare te Wijk aan Zee;

- 50 meter bad in het Sportfondsenbad te Beverwijk op donderdag van 19:00 - 20:00 uur.

- Hydrotherapie: zaterdag in het extra verwarmde bad van Heliomare te Wijk aan Zee tussen 11:00 - 12:00 uur. Let op! Voor dit uur is een wachtlijst. Neem contact op met secretariaat.

Vanaf € 135,-- per jaar kunt u zwemmen op de maandag, dinsdag en donderdag op bovenstaande uren.

De kosten voor de hydrotherapie op zaterdagochtend bedragen € 141,-- per jaar.

Kijk voor meer informatie op onze desktop-site : www.deKIS.nl

(c) 28-01-2019 sportvereniging KIS privacyverklaring

Lid worden

lid worden van de kis

Voor het zwemmen geldt een basislidmaatschap van € 25 per jaar. Daarvoor ontvangt u een ledenpas. Dit ledenpasje geeft u het recht om badenkaarten te kopen voor onze reguliere zwemuren.

Voor het aangepast badminton en de fybromyalgiegroep geldt een vaste jaarcontributie.

algemene voorwaarden zijn vastgesteld tijdens de
Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2018

Wordt u in de loop van het jaar lid van de KIS, 
dan zijn de lidmaatschapskosten naar rato
Wel is een minimumbedrag ingesteld.

JAARLIDMAATSCHAP 2019
Zwemmen Hoofdlidmaatschap (per jaar) € 135,00
Gezinslidmaatschap (per jaar) *) € 125,00
Hydrotherapiegroep    
Aangepast
Badminton Jeugdafdeling
tm 15 jaar € 82,00
Volwassen afdeling
jaarcontributie € 141,00
Donateurschap minimum bedrag € 8,50
ZWEM BADENKAARTEN
.
alleen voor meezwemmende familieleden van hoofdleden:
14 baden kaart  €       35,00
geen lid :
losse badenkaart, max. 2 x uitproberen.  €         4,00

 

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

U wordt lid door zich in te schrijven als lid met het aanmeldformulier. Dit kunt u downloaden vanaf onze website of stuur een mail naar ons secretariaat@dekis.nl , dan mailen wij u een inschrijfformulier retour.

(c) 28.01.19sportvereniging KIS privacyverklaring

KIS wil pilot starten Aquafitness op maandagavond

aquafitness maandag

Het bestuur van de KIS heeft signalen ontvangen dat er een duidelijk behoefte is aan een zwem uur c.q. aquafitness uur in de avond.
Het bestuur heeft hiertoe een mogelijke optie op de maandag avond in het extra verwarmde bad van Revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee (Relweg 51).

Het nieuwe sport uur zal moeten starten op maandag 4 maart 2019 van 19:30 uur - 20:30 uur.

Om tot dergelijk uur over te gaan moeten een aantal stappen gezet worden.

a) wij moeten een fitness instructeur bereid zien te vinden om op dit uur aquafitness te geven;

b) wij moeten een nieuw kaderlid vinden om dit sport uur te begeleiden (kan ook eventueel een deelnemende zwemmer zijn die zich voor deze taak opgeeft). Een kaderlid onderhoud de communicatie tussen het bestuur en het sport uur.

c) wij moeten minimaal starten met 10 zwemmers wil dit uur doorgang kunnen vinden.

Voorwaarden:

Het bestuur heeft de volgende voorwaarden geschapen aan dit uur:

1) het is een proef van 1 jaar (gelijk aan de lengte van een huurcontract); Het bestuur zal in november 2019 de beslissing nemen of het nieuwe zwem uur definitief in het programma zal worden opgenomen.

2) bij voldoende zwemmers, maar geen aqua-fitness instructeur, betalen de zwemmers een gereduceerd introductie tarief van € 90,-- per jaar om de gelegenheid te krijgen om te zwemmen zonder oefeningen, tot het moment dat er wel sprake is van een aqua-fitness instructeur. Dan wordt naar rato het abonnement aangepast.

of

3) Er is zowel sprake van voldoende zwemmers (minimaal 10) en een vrijwillige aqua-fitness instructeur die bereid is dit uur les te geven. In dat geval betalen de leden het normale tarief van € 141,-- per jaar.

of

4) Er is sprake van voldoende zwemmers (minimaal 10) en een fitness ZZP'er (betaalde kracht) welke bereid is tegen uitreiking van factuur om op dit uur aquafitness te geven. Het prijsniveau voor dit sport uur zal rond de € 175,-- per jaar komen te liggen.

Opgaaf leidt niet tot verplichting deelname

U kunt u naam + telefoonnummer doormailen naar secretariaat@dekis.nl

Het verplicht u nog tot niets. Het is voor ons als vereniging een indicatie of er behoefte is aan dit zwem uur. Geef daarom via bovenvermeld email adres uw gegevens door aan ons secretariaat. Na 1 februari 2019 neemt het bestuur een beslissing of dit uur doorgang kan vinden of niet.


 

(c) 28.01.2019sportvereniging KIS privacyverklaring

Downloads

downloads

U kunt de volgende zaken downloaden:

- Met de hand invullen en daarna ondertekenen: het inschrijfformulier.

- Via computer invullen en daarna uitprinten ter ondertekening: het inschrijfformulier.

- Ons machtigingsformulier voor automatische incasso

Mochten de link niet werken, kijk dan op onze desktop site: www.kennemerinvalidensportclub.nl onder 'Algemeen / downloads '. U kunt uiteraard ook even mailen en verzoeken om een inschrijfformulier.

Bovenstaande formulieren zijn in pdf. Om pdf te kunnen lezen en openen heeft u Adobe Reader nodig. Dit kunt u kosteloos downloaden. Klik op onderstaand link:

https://get.adobe.com/reader/?loc=nl
Adobe Reader

 

 

(c) 28.01.2019sportvereniging KIS privacyverklaring

Website inhoud

De KIS heeft heel veel onderwerpen op de desktop versie staan. Klik hier voor de onderwerpen.


 

(c) 28.01.2019 sportvereniging KIS privacyverklaring

Afmelden

logo KIS

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Dus gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 december bij het secretariaat binnen.

U kunt ook via onze website afmelden, klik hier. U dient daar wel alle gegevens zoals lidcode etc in te vullen, anders is de afmelding niet geldig.

(c) 28.01.2019 sportvereniging KIS privacyverklaring

Contact

logo KIS

Secretariaat KIS

Engelandstraat 76
1966 NJ Heemskerk
Telefoon: 0251 - 25 47 14
E: secretariaat@dekis.nl

Meer informatie vind u op onze desktop-website Sportvereniging KIS

(c) 28.01.2019 sportvereniging KIS privacyverklaring